గందరగోళానికి గురిచేస్తున్న మస్కిటో కాయిల్

  • సహజ ఫైబర్ దోమల కాయిల్ గందరగోళానికి గురిచేస్తుంది

    సహజ ఫైబర్ దోమల కాయిల్ గందరగోళానికి గురిచేస్తుంది

    ప్లాంట్ ఫైబర్ మరియు గంధపు చెక్కతో కూడిన కొత్త యాంటీ మస్కిటో కాయిల్ గందరగోళానికి గురిచేస్తుంది.

    ఎక్కువగా కాగితంతో కూడిన దాని కూర్పు మరియు గంధపు నూనె మరియు తయారీలు-టెట్రామెథ్రిన్ కలయిక కారణంగా, ఇది దాదాపుగా విడదీయబడదు మరియు కాల్చడానికి ముందు చాలా కాలం పాటు ఉంటుంది, దాని సువాసన కారణంగా దోమలను తిప్పికొట్టవచ్చు మరియు సుమారు 12 గంటలపాటు మిమ్మల్ని దోమల నివారణగా ఉంచుతుంది.