, హోల్‌సేల్ క్రిమిసంహారక ఏరోసోల్, ఎయిర్‌ఫ్రెష్నర్, స్ప్రే - హాంగ్‌జౌ చీఫ్ టెక్నాలజీ కో., లిమిటెడ్.

క్రిమిసంహారక ఏరోసోల్ మరియు ఎయిర్‌ఫ్రెష్నర్ ఫ్యాక్టరీ

బాక్సర్-(5)
బాక్సర్-(3)
బాక్సర్-(2)
బాక్సర్-(4)
బాక్సర్-(1)
బాక్సర్-(7)