, హోల్‌సేల్‌బాక్సర్ ఫైబర్ మస్కిటో కాయిల్, హై సూపర్ కిల్, కన్‌ఫ్యూకింగ్ - హాంగ్‌జౌ చీఫ్ టెక్నాలజీ కో., లిమిటెడ్.

నైజీరియా మస్కిటో కాయిల్ ఫ్యాక్టరీ

ఓవర్సీస్-నైజీరియన్-దోమల-ధూపం-ఫ్యాక్టరీ-7
ఓవర్సీస్-నైజీరియన్-దోమల-ధూపం-ఫ్యాక్టరీ-6
ఓవర్సీస్-నైజీరియన్-దోమల-నిరోధక-ధూపం-ఫ్యాక్టరీ-1
ఓవర్సీస్-నైజీరియన్-దోమల-ధూపం-ఫ్యాక్టరీ-5
ఓవర్సీస్-నైజీరియన్-దోమల-ధూపం-ఫ్యాక్టరీ-3
ఓవర్సీస్-నైజీరియన్-దోమల-ధూపం-ఫ్యాక్టరీ-4